Křesťané dodržují v pátek postní den, a proto nejedí nic od masa. Proč je zrovna pátek postním dnem? Křesťané věří, že každý pátek je den pokání, neboť toho dne zemřel Kristus. Páteční půst od masa patří už dlouho mezi církevní přikázání. Jeho zachovávání je nyní velmi ztíženo složitostí dnešního života. Tuto povinnost biskupové pozměňují tak, že věřící mohou dále zachovávat v pátek půst od masa, ale mohou si uložit nějaký projev pokání podle vlastní volby, buď půst nebo skutek zbožnosti nebo skutek lásky.

Půst: Odepřít si masitý pokrm, alkoholický nápoj, sladkosti, zábavné pořady v televizi, apod.
Skutek zbožnosti: Účast na mši svaté, četba Písma sv., křížová cesta, modlitba růžence, studium křesťanské nauky, meditace, apod.
Skutek lásky: Návštěva nemocných a péče o ně, pomoc bližním, konkrétní služba občanskému nebo církevnímu společenství.

 
See this page in English